máy cắt khoảng cách tiêu chuẩn

  • Máy cắt khoảng cách tiêu chuẩn

    Dao cắt khoảng cách tiêu chuẩn được sử dụng để cắt các mẫu có chiều rộng 15 mm để đáp ứng các yêu cầu chuẩn bị mẫu cho thử nghiệm độ bền kéo của giấy và bìa cứng, thử nghiệm độ bền gấp, thử nghiệm nén khoảng cách ngắn và các hạng mục khác.

    Email Chi tiết
  • Máy cắt khoảng cách tiêu chuẩn Punch

    Máy cắt giấy tiêu chuẩn đục lỗ được sử dụng để cắt các mẫu có chiều rộng 15 mm để đáp ứng việc chuẩn bị mẫu cho thử nghiệm độ bền kéo của giấy và bìa cứng, thử nghiệm độ bền gấp, thử nghiệm nén nhịp ngắn và các hạng mục khác.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật