máy so màu tự động

  • Máy so màu tự động

    Máy đo màu tự động có thể lưu trữ 10 mẫu tham chiếu và có bảo vệ tắt nguồn, dữ liệu hiệu chuẩn sẽ không bị mất sau khi tắt nguồn.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật